موقعیت شما :1259 – آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی صنایع
امروز : سه شنبه 07 تیر 1401
1259 - آزمون کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی صنایعReviewed by Admin on Jun 12Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • ریاضی عمومی ۱
  • تابع و ویژگی‌های آن (مفهوم تابع، توابع زوج و فرد، تابع پوششی، توابع صعودی و نزولی، تابع معکوس، ترکیب دو تابع، تابع متناوب)
  • حدها و توابع پیوسته (مفهوم حد، قضایای حد، حد در بی‌نهایت، پیوستگی)
 • ریاضی عمومی ۲
  • جبر خطی و هندسه تحلیلی (بردارها و اعمال بر آن‌ها، معادله‌ی خط، پاره‌خط و صفحه در فضا، وضع نسبی دو خط، وضع نسبی دو صفحه، دستگاه خطی، انواع ماتریس‌ها، دترمینان و خواص آن)
  • رویه‌ها و خم‌ها ( تابع‌های برداری و حرکت، بردار مکان، سرعت، شتاب، طول خم، خمیدگی، تاب و دستگاه TNB، سرعت و شتاب در مختصات قطبی)
 • تحقیق در عملیات
  • مقدمه
  • مدل‌سازی
  • فرض‌های برنامه‌ریزی خطی
  • مجموعه‌ها و توابع محدب
  • روش‌های حل ترسیمی و جبری
 • آمار و احتمال
  • آنالیز ترکیبی
  • اصول احتمال
  • احتمال شرطی
  • استقلال پیشامدها
  • متغیرهای تصادفی و توزیع‌های احتمالی گسسته و پیوسته
 • کنترل موجودی
  • مفاهیم اولیه و پایه‌ای
  • هزینه‌های سیستم موجودی
  • انواع مدل‌های موجودی
  • مدل‌های قطعی ایستا
 • طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
  • مفاهیم و تعاریف اولیه
  • انواع روش‌های تولید
  • تعیین نوع استقرار ماشین‌آلات
  • انتخاب نوع ماشین
  • تخمین خرابی
  • محاسبه‌ی تعداد ماشین و نیروی انسانی مورد نیاز
 • برنامه‌نویسی کامپیوتر
  • مبانی کامپیوتر
  • زبان بیسیک
 • معلومات عمومی مدیریت
  • تئوری‌های مدیریت
  • تصمیم‌گیری و خلاقیت
 • زبان عمومی و تخصصی
  • زبان عمومی

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • ریاضی عمومی ۱
  • تابع و ویژگی‌های آن (مفهوم تابع، توابع زوج و فرد، تابع پوششی، توابع صعودی و نزولی، تابع معکوس، ترکیب دو تابع، تابع متناوب)
  • حدها و توابع پیوسته (مفهوم حد، قضایای حد، حد در بی‌نهایت، پیوستگی)
 • ریاضی عمومی ۲
  • جبر خطی و هندسه تحلیلی (بردارها و اعمال بر آن‌ها، معادله‌ی خط، پاره‌خط و صفحه در فضا، وضع نسبی دو خط، وضع نسبی دو صفحه، دستگاه خطی، انواع ماتریس‌ها، دترمینان و خواص آن)
  • رویه‌ها و خم‌ها ( تابع‌های برداری و حرکت، بردار مکان، سرعت، شتاب، طول خم، خمیدگی، تاب و دستگاه TNB، سرعت و شتاب در مختصات قطبی)
 • تحقیق در عملیات
  • مقدمه
  • مدل‌سازی
  • فرض‌های برنامه‌ریزی خطی
  • مجموعه‌ها و توابع محدب
  • روش‌های حل ترسیمی و جبری
  • روش سیمپلکس
  • روش متغیر مصنوعی
  • روش دو مرحله‌ای
  • حالات خاص جدول سیمپلکس
  • رتبه‌ی ماتریس
  • ریاضیات جدول سیمپلکس
 • آمار و احتمال
  • آنالیز ترکیبی
  • اصول احتمال
  • احتمال شرطی
  • استقلال پیشامدها
  • متغیرهای تصادفی و توزیع‌های احتمالی گسسته و پیوسته
  • متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته با توزیع توأم
  • امید ریاضی
  • نامساوی‌ها
  • گشتاورها
  • تابع مولد گشتاور
  • قضایای همگرایی
  • توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی
 • کنترل موجودی
  • مفاهیم اولیه و پایه‌ای
  • هزینه‌های سیستم موجودی
  • انواع مدل‌های موجودی
  • مدل‌های قطعی ایستا
  • مدل‌های چند محصولی
  • مدل‌های تخفیف
  • خط مشی‌های مرور سیستم موجودی
  • آنالیز ABC
  • آنالیز نقطه‌ی سربه‌سر
 • طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
  • مفاهیم و تعاریف اولیه
  • انواع روش‌های تولید
  • تعیین نوع استقرار ماشین‌آلات
  • انتخاب نوع ماشین
  • تخمین خرابی
  • محاسبه‌ی تعداد ماشین و نیروی انسانی مورد نیاز
  • طراحی جریان مواد
  • الگوهای عمومی جریان مواد
  • آنالیز جریان مواد
  • تحلیل رابطه‌ی فعالیت‌ها
  • طراحی خط تولید
  • تعادل خط تولید
  • حمل و نقل مواد
  • جایابی
 • برنامه‌نویسی کامپیوتر
  • مبانی کامپیوتر
  • زبان بیسیک
  • زبان فرترن
 • معلومات عمومی مدیریت
  • تئوری‌های مدیریت
  • تصمیم‌گیری و خلاقیت
  • وظایف مدیریت
 • زبان عمومی و تخصصی
  • زبان عمومی

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی