موقعیت شما :1118 – کارشناسی ارشد – مجموعه علوم تربیتی 2
امروز :  چهارشنبه 24 مهر 1398
1118 - کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 2Reviewed by Admin on Jul 26Rating:

1- زبان عمومی

2- زبان تخصصی

3- روانشناسي تربيتي

3- آمار و روش تحقيق

4- سنجش و اندازه گيري در تعليم و تربيت

5- روانشناسي كودكان استثنايي

6- روانشناسي رشد

7- روانشناسي عمومي

8- آموزش و پرورش كودكان استثنايي

9-مباني مشاوره وتحقيق

10-روش ها وفنون راهنمايي درمشاوره

11-نظريه هاي مشاوره و روان شناسي

12-كاربرد ازمون هاي رواني

13-روان شناسي شخصيت

14-متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 5 سال اخیر ( باجواب غیر تشریحی )

(مجموعه سنجش امیرکبیر 280 هزار تومان)

برای داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد بابت کنکور کارشناسی ارشد 5 سال اخیر آزاد مبلغ 30 هزارتومان به مبالغ فوق اضافه میشود.

زبان عمومی و تخصصي
1- جزوه  زبان ارايه نكات مهم و طبقه بندي شده درسي +تست هاي طبقه بندي شده با پاسخ تشريحي

روانشناسي تربيتي

1- جزوه روانشناسي تربيتي ارايه نكات مهم و تست طبقه بندي شده درسي + تست هاي طبقه بندي شده با جواب تشريحي

آمار و روش تحقيق

1- جزوه امار و روش تحقيق ارايه نكات مهم و طبقه بندي شده درسي +تست هاي طبقه بندي شده با پاسخ تشريحي

سنجش و اندازه گيري در تعليم و تربيت

1- جزوه روان سنجسي (سنجش و اندازه گيري) (ارايه نكته و تست طبقه بندي شده)

2- جزوه  الکترونیکی روان سنجي (سنجش و اندازه گيري)

روان شناسي مرضي وكودكان استثنايي
1- جزوه روان شناسي مرضي وكودكان استثنايي ارایه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشريحي
2-جزوه  الکترونیکی روانشناسي مرضي وكودكان استثنايي

روان شناسي رشد

1- جزوه روان شناسي رشد ارایه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشريحي

2- جزوه  الکترونیکی روانشناسي رشد

روان شناسي عمومي

1-كتاب روان شناسي عمومي ارایه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشريحي

2-جزوه  الکترونیکی روانشناسي عمومي

مباني مشاوره وراهنمايي

1-جزوه مباني مشاوره وراهنمايي ارایه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشريحي
2-جزوه  الکترونیکی مباني مشاوره وراهنمايي

روش ها وفنون راهنمايي در مشاوره

1-جزوه روش ها وفنون راهنمايي درمشاوره ارایه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشريحي
2-فلش كارت روش ها وفنون راهنمايي درمشاوره

نظريه هاي مشاوره وروان شناسي

1- جزوه نظريه هاي مشاوره و روان شناسي ارایه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشريحي
2- فلش كارت نظريه هاي مشاوره وروان شناسي


كاربرد آزمون هاي رواني

1- جزوه كاربرد ازمون هاي رواني ارایه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشريحي
2- فلش كارت كاربرد ازمون هاي رواني

روان شناسي شخصيت

1-جزوه روان شناسي شخصيت ارایه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشريحي

2-جزوه  الکترونیکی روان شناسي شخصيت

——————————————————————————————————-

پكيج شامل مجموعه تکنیک برنامه ریزی و موفقیت در تحصیل و کار با عناوين زير مي باشد.

1-حل دفترچه های کنکور با تکنیک Triz

2-تست زنی بر اساس مهندسی معکوس شامل3CD و جزوه راهنما)

3- تكنيك‌هاي عملي مهندسی معکوس و روشهاي تست‌زني (مربوط به کلاس 8 ساعته با هزینه 47 هزار تومان)

4- حدس پاسخ صحيح در تست‌هاي كنكور

5- اسرار کنکور و شیوه های نوین موفقیت

6- تكنيكهاي ريلكسشن سر جلسه كنكور

7- تكنيكهاي افزايش اعتماد به نفس در جلسه كنكور

8- تكنيكهاي مديريت زمان سر جلسه كنكور

9- توصيه‌هاي مهم در روز قبل و روز كنكور

10- آمادگي براي جلسه كنكور با استفاده از تكنيكهاي NLP

11- روشهای برنامه ریزی برای کنکور

12- آخرين توصيه‌هاي رتبه‌هاي برتر كنكور سال‌هاي گذشته

13- نكات كليدي رياضي 1، 2 و معادلات ديفرانسيل

14-تقدم و تأخر درسها در كنكور

15- روش یادگیری وتست زنی زبان های خارجی

16- توصيه‌هاي كليدي شب قبل از كنكور

17-توصيه‌هاي حياتي براي سر جلسه آزمون

18- ارايه فرمول موفقيت رتبه هاي برتر كنكور

19- ارايه فرمول طلايي فراگيري و فهميدن درسها جهت كنكور

20-جدول برنامه ريزي خود كنترلي اسكينري

21-یادداشت برداری علمی

22- روشهای تند خوانی

23- روشهای مرور

24- جزوه مهندسی تفکر

25- و دهها مطالب مهم و ضروري در قبولي كنكور

26- مشاوره و پشتیبانی تحصیلی تا زمان انتخاب رشته

موارد آیتم 2

1- آموزش کامل شیوه مهندسی معکوس درکنکورکارشناسی ارشد

2- روش NLP در طراحي تست

3- مهارتهای حل صحیح تستهای کنکور با حد اقل معلومات

4- شیوه سریع تست زنی

5- تست زنی با کمترین معلومات

6- روشهای کشف سریع گزینه صحیح در کمتر از چند ثانیه

7- شکار گزینه صحیح با استفاده از روش منطق فازی

8- آشنایی با محدودیتهای طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد

9- آشنایی با شیوه ها و حقه های طراحی سوالات تستی

10- برنامه ریزی صحیح درسی

11- تکنیکهای مطالعه درست

12- نمونه سوالات حل شده به روشهای فوق مربوط به کنکور سالهای قبل

13- آشنایی با شیوه تست زنی نفرات برتر کنکور

14- کاهش اضطراب در روز آزمون

15- و صدها نکته های آموزشی دیگر