موقعیت شما :1148 – دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مدیریت اجرایی
امروز :  چهارشنبه 08 تیر 1401
1148 - دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه مدیریت اجراییReviewed by Admin on Jul 20Rating:

 

   

    مديريت MBA

دروس

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

ریاضی عمومی

 

A

دکتر حاجي جمشيدي

چهار شنبه  30/20-30/16

50

198000

178000

B

استاد آقاسی

پنجشنبه30/11-30/7      

C

دکتر یوسفی

سه شنبه20:30-30/16

D

دکتر عزیزی

جمعه21-17

استعداد و امادگی تحصيلی

  GMAT

A

مهندس مسیح خواه دکتر  مدیری

پنجشنبه 20-16

48

168000

151000

B

مهندس عرفانیان

چهارشنبه 20:30-16:30

زبان تخصصی MBA

A

دكتر ناصرالمعمار

شنبه 20-17

40

140000

126000

B

دكتر عسگری

دوشنبه 16-13

زبان عمومي ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه محاسبه شهریه :

 

از 0 تا 70 ساعت…………… 10%

 

شهریه کلیه دروس با 30% تخفیف: 426000  تومان