موقعیت شما :1258 – آزمون کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری
امروز : سه شنبه 07 تیر 1401
1258 - آزمون کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوریReviewed by Admin on Jun 12Rating:

آزمون اول 12 مهرماه   1388

 • ترمودینامیک
  • هدف ترمودینامیک
  • ابعاد و واحدها
  • کمیت‌های فرعی
  • قانون صفرم ترمودینامیک
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قانون اول در فرایند جاری پایدار
  • قانون فازها
  • فرایندهای برگشت‌پذیر
  • آثار گرمایی حاصل از تغییر فاز اجسام خالص
  • خواص حجمی سیالات
  • معادله‌ی ویریال
  • معادله حالت گاز ایده‌آل
 • مکانیک سیالات
  • خواص سیالات
  • تعریف سیال
  • سیال به عنوان محیط پیوسته
  • مقایسه میان خواص مایعات و گازها
  • لزجت سیال
  • تأثیر دما و فشار روی لزجت سیال
  • انواع لزجت
  • سیال ایده‌آل
  • قانون لزجت نیوتنی
  • سیالات نیوتنی
  • سیالات غیر نیوتنی
  • چگالی، حجم مخصوص
  • چگالی مخلوط چند سیال
  • وزن مخصوص
  • چگالی نسبی
  • اثر دما و فشار بر چگالی سیالات
  • ضریب کشسانی حجمی
  • فشار بخار مایعات
  • کشش سطحی
  • موئینگی
  • استاتیک سیالات
  • فشار
  • تغییرات فشار در سیال ساکن
  • قانون پاسکال
  • تغییرات فشار در سیال تراکم‌پذیر
  • مقیاس‌های اندازه‌گیری فشار
  • وسایل اندازه‌گیری فشار
  • نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح
  • نیروی شناوری
  • پایداری اجسام غوطه‌ور
  • نقطه متاسنتریک
  • تعادل نسبی سیالات
  • تنش کششی در پوسته‌ی کروی و لوله‌ها
 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر، زبان عمومی و زبان تخصصی (کلیه‌ی مباحث)
 • ریاضی کاربردی–عددی
  • آشنایی با فرمولاسیون و مدل‌سازی در مهندسی شیمی (روش‌های فرمولاسیون و مدل‌سازی، فرمولاسیون به روش دیفرانسیلی (Differential)، شرایط مرزی و اولیه، مدل‌سازی با استفاده از قوانین موجود در مهندسی شیمی)
  • معادلات دیفرانسیل معمولی (مروری بر تعاریف و مفاهیم کلی، حل معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم و بالاتر، حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت به روش اپراتورها، حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضریب ثابت با استفاده از اپراتورهای معکوس، معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب متغیر)
  • حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها (حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها، سری توانی، حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌های توانی)
  • حل معادلات دیفرانسیل معمولی به کمک تبدیل لاپلاس (تبدیل لاپلاس انتگرال، انتگرال تبدیل لاپلاس، مشتق تبدیل لاپلاس، تبدیل لاپلاس مشتق تابع، معکوس تبدیل لاپلاس، قضیه‌ی پیچش برای یافتن معکوس تبدیل لاپلاس، قضیه‌ی مقدار اولیه و مقدار نهایی، قضیه‌ی هوی‌ساید برای یافتن معکوس تبدیل لاپلاس، سری‌ها و تبدیلات فوریه)
  • خطاهای محاسباتی
  • حل معادلات جبری غیر‌خطی
  • روش‌های عددی حل دستگاه معادلات خطی و غیر خطی، ماتریس، حل دستگاه، مشتق‌گیری عددی
 • عملیات واحد
  • تقطیر
  • مخلوط دو جزیی معمولی
  • تعادل مایع-بخار
  • فراریت نسبی
  • محلول کامل و قانون رائولت
  • انحراف از ایده‌آل
  • نقطه حباب
  • نقطه شبنم
  • نمودارهای آنتالپی-غلظت
  • تقطیر ناگهانی
  • تقطیر دیفرانسیل
  • فرمولاسیون تقطیر دیفرانسیلی
  • تصفیه‌ی مداوم در سیستم‌های دو جزیی
  • محاسبات برج تقطیر
  • افت حرارتی
  • تقطیر چند جزیی
  • تقطیر نفت خام
  • آزئوتروپ
  • تقطیر مخلوط‌های حساس به دما
 • زمین‌شناسی نفت
  • زمین‌شناسی نفت
  • نفت خام
  • منشأ نفت
  • منشأ غیرآلی نفت
  • سیالات و شرایط زیرسطحی
  • ارزیابی سنگ منشأ
  • تولید هیدروکربن
  • تولید کربن آلی
  • مرحله‌ی دیاژنز
  • مرحله‌ی کاتاژنز
  • مرحله‌ی متاژنز
  • کروژن و انواع آن
 • مهندسی حفاری
  • اجزای اصلی یک دکل حفاری
  • پمپ‌های کل حفاری
  • The Drill String
  • مته‌ها
  • Drilling Line
  • Misetellanecus of Auxilliary Equipment
  • Swivel
  • Stabilizers
  • گل حفاری
 • مهندسی مخازن
  • سیستم‌های تک جزیی
  • نمودار تغییرات سه فاز در مخلوط تک جزیی و سیستم تک جزیی
  • تغییرات فاز در سیستم‌پذیری
  • تقسیم‌بندی مخازن
  • Rs
  • ضریب حجمی دو فازی نفت
  • تخلخل
 • مهندسی تولید و بهره‌برداری
  • تکمیل چاه
  • OHC
  • مزیت و زیان OHC
  • Cased Hole Completion
  • زیان‌های CHC
  • شبکه
  • ایجاد شبکه توسط امواج انفجاری
  • مزایای Jet Per Foration
  • روش‌های دیگر ایجاد شبکه
  • عوامل مؤثر بر شبکه
 • چاه‌آزمایی ـ چاه‌پیمایی ـ چاه‌نگاری
  • چاه‌آزمایی و چاه‌پیمایی
  • انواع مخازن
  • روش‌های اندازه‌گیری
  • Well test
  • مخزن ایده‌آل
  • چاه ایده‌آل
  • شعاع تخلیه‌ی یک مخزن
  • ناحیه‌ی مورد بررسی در تست یک مخزن و چاه
  • محاسبه‌ی Period III
  • محاسبه‌ی Period IV
 • سیالات دو فازی
  • توضیح و تفسیر مخلوط هیدروکربنی برحسب دما و فشار
  • تعریف پارامترهای مورد استفاده در جریان‌های دو فازی
  • معادلات حاکم بر جریان دو فازی
  • خواص سیالات دو فازی
  • روش‌های محاسبه‌ی گرانروی گاز طبیعی
  • حلالیت گاز

 

آزمون دوم  17  آبان ماه  1388

  

 

 

 

 

 

ترمودینامیک

  • هدف ترمودینامیک
  • ابعاد و واحدها
  • کمیت‌های فرعی
  • قانون صفرم ترمودینامیک
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قانون اول در فرایند جاری پایدار
  • قانون فازها
  • فرایندهای برگشت‌پذیر
  • آثار گرمایی حاصل از تغییر فاز اجسام خالص
  • خواص حجمی سیالات
  • معادله‌ی ویریال
  • معادله حالت گاز ایده‌آل
  • معادله‌ی حالت درجه سه
  • معادلات تعمیم یافته
  • رفتار مایعات
  • قانون دوم ترمودینامیک
  • مفهوم آنتروپی
  • معادلات ماکسول
  • روابط ترمودینامیکی شامل: آنتالپی، انرژی داخلی و آنتروپی
  • استفاده از روابط تعمیم یافته جهت محاسبه‌ی خواص باقی‌مانده
  • سیستم‌های دو فازی
  • خواص ترمودینامیکی در حالت ترکیب متغیر
  • خواص جزیی مولی
  • فوگاسیته و ضریب آن
 • مکانیک سیالات
  • خواص سیالات
  • تعریف سیال
  • سیال به عنوان محیط پیوسته
  • مقایسه میان خواص مایعات و گازها
  • لزجت سیال
  • تأثیر دما و فشار روی لزجت سیال
  • انواع لزجت
  • سیال ایده‌آل
  • قانون لزجت نیوتنی
  • سیالات نیوتنی
  • سیالات غیر نیوتنی
  • چگالی، حجم مخصوص
  • چگالی مخلوط چند سیال
  • وزن مخصوص
  • چگالی نسبی
  • اثر دما و فشار بر چگالی سیالات
  • ضریب کشسانی حجمی
  • فشار بخار مایعات
  • کشش سطحی
  • موئینگی
  • استاتیک سیالات
  • فشار
  • تغییرات فشار در سیال ساکن
  • قانون پاسکال
  • تغییرات فشار در سیال تراکم‌پذیر
  • مقیاس‌های اندازه‌گیری فشار
  • وسایل اندازه‌گیری فشار
  • نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح
  • نیروی شناوری
  • پایداری اجسام غوطه‌ور
  • نقطه متاسنتریک
  • تعادل نسبی سیالات
  • تنش کششی در پوسته‌ی کروی و لوله‌ها
  • مفاهیم جریان سیالات
  • روش‌های تحلیل و بررسی جریان سیالات
  • میدان سرعت و شتاب
  • تقسیم‌بندی جریان سیالات
  • تجزیه و تحلیل دو قانون اساسی برای سیستم و حجم کنترل
  • مثال‌هایی از معادله‌ی پیوستگی و قانون مومنتم
  • جریان در سیفون
  • مفاهیم جریان داخلی تراکم‌ناپذیر و لزج
  • جریان در لوله‌ها
  • جریان کاملا” توسعه یافته
  • جریان آرام کاملا” توسعه یافته در لوله‌ها
  • جریان در هم کاملا” توسعه یافته در لوله‌ها
  • تقسیم‌بندی لایه‌های مختلف سیال در لوله
  • جریان آرام کاملا” توسعه یافته در بین صفحات موازی نامتناهی
 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر، زبان عمومی و زبان تخصصی (کلیه‌ی مباحث)
 • ریاضی کاربردی–عددی
  • آشنایی با فرمولاسیون و مدلسازی در مهندسی شیمی (روش‌های فرمولاسیون و مدل‌سازی، فرمولاسیون به روش دیفرانسیلی (Differential)، شرایط مرزی و اولیه، مدل‌سازی با استفاده از قوانین موجود در مهندسی شیمی)
  • معادلات دیفرانسیل معمولی (مروری بر تعاریف و مفاهیم کلی، حل معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم و بالاتر، حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت به روش اپراتورها، حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضریب ثابت با استفاده از اپراتورهای معکوس، معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب متغیر)
  • حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها (حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها، سری توانی، حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌های توانی)
  • حل معادلات دیفرانسیل معمولی به کمک تبدیل لاپلاس (تبدیل لاپلاس انتگرال، انتگرال تبدیل لاپلاس، مشتق تبدیل لاپلاس، تبدیل لاپلاس مشتق تابع، معکوس تبدیل لاپلاس، قضیه‌ی پیچش برای یافتن معکوس تبدیل لاپلاس، قضیه‌ی مقدار اولیه و مقدار نهایی، قضیه هوی ساید برای یافتن معکوس تبدیل لاپلاس، سری‌ها و تبدیلات فوریه)
  • دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی (روش حذفی، روش اپراتورها، روش تبدیل لاپلاس)
  • معادلات دیفرانسیل پاره‌ای (مفاهیم اولیه، روش‌های مختلف حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای)
  • محاسبات عددی (خطای محاسباتی، روش‌های مختلف بیان خطای محاسبات، انتشار خطا نسبت به چهار عمل اصلی، روش‌های عددی حل معادلات جبری غیرخطی، روش‌های عددی حل دستگاه معادلات خطی و غیرخطی، ماتریس، حل دستگاه معادلات خطی، حل دستگاه معادلات غیر خطی، مشتق‌گیری عددی (Numerical Differentiation)، انتگرال‌گیری عددی (Numerical Integration)، حل عددی معادلات دیفرانسیل، حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره‌ای)
 • زمین‌شناسی
  • زمین‌شناسی نفت
  • نفت خام
  • منشأ نفت
  • منشأ غیرآلی نفت
  • سیالات و شرایط زیرسطحی
  • ارزیابی سنگ منشأ
  • تولید هیدروکربن
  • تولید کربن آلی
  • مرحله‌ی دیاژنز
  • مرحله‌ی کاتاژنز
  • مرحله‌ی متاژنز
  • کروژن و انواع آن
  • TOC
  • مهاجرت نفت
  • سنگ مخزن
  • توصیف یک مخازن
  • انواع مخازن هیدروکربنی
  • طبقه‌بندی ماسه سنگ‌ها
  • مخازن کربناته
  • تخلخل
  • اندازه‌گیری تخلخل در آزمایشگاه
  • تکنیک قانون بویل
 • مهندسی حفاری
  • اجزای اصلی یک دکل حفاری
  • پمپ‌های کل حفاری
  • The Drill String
  • مته‌ها
  • Drilling Line
  • Misetellanecus of Auxilliary Equipment
  • Swivel
  • Stabilizers
  • گل حفاری
  • کنترل کردن فشارهای سازند
  • انواع گل‌های حفاری
  • Mud thinners
  • عوامل مؤثر در سرعت حفاری
  • محاسبات مربوط به افزایش و کاهش وزن مخصوص گل حفاری
  • سیمان‌کاری
  • سیمان پرتلند
  • علت‌های اصلی سیمان‌کاری
 • مهندسی مخازن
  • سیستم‌های تک جزیی
  • نمودار تغییرات سه فاز در مخلوط تک جزیی و سیستم تک جزیی
  • تغییرات فاز در سیستم‌پذیری
  • تقسیم‌بندی مخازن
  • Rs
  • ضریب حجمی دو فازی نفت
  • تخلخل
  • خاصیت ترشوندگی
  • فشار موئینگی
  • پدیده‌ی تخلیه
  • پدیده‌ی آشام
  • گرانروی نفت خام
  • کشش سطحی
  • نفوذپذیری
  • وارسی
  • انواع سیالات
  • انواع رژیم‌های جریان
  • تغییرات نفوذپذیری مخازن
 • مهندسی تولید و بهره‌برداری
  • تکمیل چاه
  • OHC
  • مزیت و زیان OHC
  • Cased Hole Completion
  • زیان‌های CHC
  • شبکه
  • ایجاد شبکه توسط امواج انفجاری
  • مزایای Jet Per Foration
  • روش‌های دیگر ایجاد شبکه
  • عوامل مؤثر بر شبکه
  • دانسیته‌ی شبکه
  • تکمیل دایمی چاه
  • کنترل ماسه
  • انواع آسترهای ماسه
  • تعمیر چاه
  • مشکلات متداول چاه‌ها
  • در سیستم‌های تعمیر چاه‌ها
  • لایه‌آزمایی باساق مته
  • CHT
  • OHT
 • چاه‌آزمایی ـ چاه‌پیمایی ـ چاه‌نگاری
  • چاه‌آزمایی و چاه‌پیمایی
  • انواع مخازن
  • روش‌های اندازه‌گیری
  • Well test
  • مخزن ایده‌آل
  • چاه ایده‌آل
  • شعاع تخلیه‌ی یک مخزن
  • ناحیه‌ی مورد بررسی در تست یک مخزن و چاه
  • محاسبه‌ی Period III
  • محاسبه‌ی Period IV
  • بررسی نمودار Draw down test
  • تست Buildup در حالت گذرا
  • تعیین S از Buildup
  • روش Horner
  • ضریب ناهمگنی
  • مقاومت ویژه‌ی متوسط
  • معادله‌ی آرچی
 • سیالات دو فازی
  • توضیح و تفسیر مخلوط هیدروکربنی برحسب دما و فشار
  • تعریف پارامترهای مورد استفاده در جریان‌های دو فازی
  • معادلات حاکم بر جریان دو فازی
  • خواص سیالات دو فازی
  • روش‌های محاسبه‌ی گرانروی گاز طبیعی
  • حلالیت گاز
  • ضریب تراکم‌پذیری
  • B0
  • ضریب حجمی سازند کل
  • گرانروی نفت
  • کشش سطحی
  • نسبت تعادلی خازن‌های مایع – بخار
  • تعیین نقطه حباب و شبنم
  • فشار نقطه شبنم
  • مقایسه‌ی مدل سیال ترکیبی و غیرترکیبی

 آزمون سوم 29   آذر ماه  1388   

 • جامع

آزمون چهارم20 دی ماه  1388

تکمیلی

 آزمون پنجم 4  بهمن ماه  1388

 • مشابه‌سازی