موقعیت شما :1133 – دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه روانشناسی
امروز :  چهارشنبه 08 تیر 1401
1133 - دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه روانشناسیReviewed by Admin on Jul 20Rating:

درس

نام استاد

ساعت برگزاری

تعداد ساعت

شهریه (T)

آمار و روش تحقيق

دکتر فرجی

پنج شنبه 13-8

50

۱۵۰,۰۰۰

آمار و روش تحقيق

استاد سورانی

سه شنبه 20-16

50

۱۵۰,۰۰۰

زبان تخصصي

خانم جعفری

دوشنبه 19:30-16:30

36

۱۰۸,۰۰۰

روانشناسي بالینی

خانم دکتر علی بیگی

جمعه 11-8

36

۱۰۸,۰۰۰

روانشناسي رشد

خانم دکتر علی بیگی

دوشنبه 16:30-13:30

33

۹۹,۰۰۰

روانشناسي فيزيولوژيك ، انگيزش

خانم زنوزیان

پنج شنبه 16-13

36

۱۰۸,۰۰۰

علم النفس

خانم دکتر علی بیگی

دوشنبه 13:30-12

20

۶۰,۰۰۰

مرضي و كودكان استثنايي

خانم دکتر علی بیگی

جمعه14-11

40

۱۲۰,۰۰۰

زبان عمومي ارشد‌

دکتر امیری

سه شنبه 20-17 چهارشنبه 12-9

36

۹۰,۰۰۰

زبان عمومي ارشد‌

آقای رضازاده

دوشنبه 12-9 دوشنبه 16-13

36

۹۰,۰۰۰