موقعیت شما :1140 – دوره حضوری کارشناسی ارشد- پژوهش علوم اجتماعی
امروز :  پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
1140 - دوره حضوری کارشناسی ارشد- پژوهش علوم اجتماعیReviewed by Admin on Jul 20Rating:

پژوهشگری علوم اجتماعي  كد 1140

دروس

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

نظريه هاي جامعه شناسي

آقاي عليدوست

چهار شنبه  20-17

45

149000

134000

روش تحقیق

آقای رضا زاده

پنجشنبه 20-17:30

50

165000

148000

آمار

A

دکتر فرجی

پنجشنبه   17:30-14:30

30

108000

97000

B

استاد سورانی

سه شنبه 16-12

زبان تخصصي

آقاي رضازاده

دوشنبه19:30-16:30

30

105000

94000

زبان عمومي ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

نحوه محاسبه شهریه :

از 0 تا 140 ساعت  ………… 10%

شهریه کلیه دروس با 20% تخفیف :   ( 508000)