موقعیت شما :1105 – دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم اقتصادی
امروز :  پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
1105 - دوره حضوری کارشناسی ارشد- مجموعه علوم اقتصادیReviewed by Admin on Jul 20Rating:

درس

نام استاد

ساعت برگزاری

تعداد ساعت

شهریه (T)

آمار کاربردی

مهندس انصاری

شنبه 20-17

40

۱۲۰,۰۰۰

         

رياضی کاربردی

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 17-14

40

۱۷۸,۰۰۰

         

رياضی کاربردی

مهندس انصاری

شنبه 17-14

40

۱۲۰,۰۰۰

         

آمار کاربردی

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 20-17

40

۱۷۸,۰۰۰

         

اقتصاد خرد

دکتر کاظم نژاد

جمعه 12-9

45

۱۳۵,۰۰۰

         

اقتصاد كلان

دکتر کاظم نژاد

چهار شنبه 20-17

45

۱۳۵,۰۰۰

         

زبان تخصصي

استاد عزیزیان

دوشنبه 20-17

30

۱۰۵,۰۰۰

         

زبان عمومي

دکتر امیری

سه شنبه 20-17 چهارشنبه 12-9

36

۹۰,۰۰۰

         

دروس تخصصي(تجارت بين الملل –ماليه بين الملل بخش عمومي –پول وبانکداري-اقتصاد اسلامي)

دکتر امجدي

شنبه :20:30-17 سه شنبه 20:30-17

100

۳۰۰,۰۰۰

         

زبان عمومي

آقاي رضا زاده

دوشنبه 12-9 دوشنبه 16-13

36

۹۰,۰۰۰

شرايط تخفيف
تخفيف کليه دروس با 25%……… 742000
دانشجويان ممتاز:50%
فرمول محاسبه تخفيف:
ازصفرتا 150 ساعت……10%
از151تا300 ساعت…….15%