موقعیت شما :1272 – دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی مواد تمام گرایشها
امروز :  چهارشنبه 08 تیر 1401
1272 - دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی مواد تمام گرایشهاReviewed by Admin on Jun 19Rating:

مهندسي مواد كد 1272

دروس

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

تخفیف

15%

تخفیف

 

استحاله فاز ها

دكتر واعظي

جمعه 11-8

45

178000

160000

151000

 

خواص فيزيكي مواد

دكتر واعظي

جمعه 14-11

45

178000

160000

151000

 

زبان تخصصي

دكتر واعظي

چهار شنبه    20-17

30

118000

106000

100000

 

خواص مكانيكي مواد

دكتر محمدي

پنجشنبه 17-14

45

178000

160000

151000

 

شيمي فيزيك و ترموديناميك

دكتر محمدي

پنجشنبه 20-17

45

178000

160000

151000

 
 

رياضي مهندسي

A

دكتر حاجي جمشیدی

چهارشنبه 16:30-12:30

40

158000

142000

134000

 

B

دکتر شفیعی

سه شنبه 20-17

 

ریاضی عمومی

A

استاد آقاسي

پنجشنبه 11:30-7:30

50

198000

178000

168000

 

B

دكتر حاجي جمشيدي

چهارشنبه 20:30-16:30

 

C

دکتر یوسفی

سه شنبه 20:30-16:30

 

D

دکتر عزیزی

جمعه21-17

 

معادلات

A

استاد آقاسی

پنجشنبه 14-11:30

28

112000

100000

95000

 

B

دکتر یوسفی

سه شنبه  16:30-14

 

C

دکتر عزیزی

جمعه    17-15

 

زبان عمومي ارشد ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

91000

 

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

 

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

                                   

            نحوه محاسبه شهريه :

    از 0 تا 100 ساعت ………… 10%

    از 101 تا 200ساعت ……….. 15%

   شهریه کلیه دروس با 25 % تخفيف : 1054000 تومان