موقعیت شما :1134 – دوره حضوری کارشناسی ارشد- حسابداری
امروز :  پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
1134 - دوره حضوری کارشناسی ارشد- حسابداریReviewed by Admin on Jul 20Rating:

 

                  مجموعه حسابداری

 

دروس

استاد

روز تشكيل كلاس

ساعت

شهريه

(تومان )

10%

رياضی کاربردی

 

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 17-14

40

140000

126000

B

مهندس انصاری

چهارشنبه 16:30-12:30

آمار کاربردی

A

دکتر ناصحی فر

پنجشنبه 20-17

40

140000

126000

B

مهندس انصاری

چهارشنبه20:30-16:30

حسابداري مالي

دكتر زارعي

جمعه 12:30-8:30

70

245000

221000

حسابداري صنعتي

دکتر درگاهی

شنبه 21-17

44

154000

139000

حسابرسي

دكتر عرفی

جمعه 15:30-12:30

33

116000

102000

زبان تخصصي

دکتر اوحدی

دوشنبه 20-17

30

105000

95000

زبان عمومي ارشد ‌

A

دکتر امیری

دوشنبه 16-13

36

108000

97000

B

دکتر امیری

دوشنبه 19:30-16:30

C

دکتر امیری

چهار شنبه13-10

 

نحوه محاسبه شهریه :

از0 تا 120 ساعت ……….. 10%

 

شهریه کلیه دروس با 30% تخفیف : 718000 تومان