موقعیت شما :دوره حضوري کارشناسی ارشد علوم پزشکی
امروز :  سه شنبه 07 تیر 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید

دوره های حضوری به دليل تراكم كاري در قسمت بسته هاي آموزشي 3 مقطع دكتري،كارشناسي ارشد و كارداني در گروه هاي دانشگاه سراسري آزاد و وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوي برگزار نمي گردد.

لطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید : 1401 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - علوم تشریحی (آناتومی) 1402 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - قارچ شناسی 1403 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی 1404 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - پرستاری 1405 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - بهداشت محیط 1409 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - ویروس شناسی 1410 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مامایی 1411 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی پزشکی 1413 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - انگل شناسی 1414 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی 1416 - دوره حضوری کارشناسی ارشد - فیزیولوژی 1417 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - آمار زیستی 1418 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - باکتری شناسی 1419 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - هماتولوژی 1420 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی 1421 - دوره حضوری کارشناسی ارشد - سم شناسی 1501 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - انگل شناسی دامپزشکی 1502 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - فیزیولوژی دامپزشکی