موقعیت شما :دوره حضوري کارشناسی ارشد علوم پایه
امروز :  سه شنبه 07 تیر 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید

دوره های حضوری به دليل تراكم كاري در قسمت بسته هاي آموزشي 3 مقطع دكتري،كارشناسي ارشد و كارداني در گروه هاي دانشگاه سراسري آزاد و وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوي برگزار نمي گردد.

لطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید

1201 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه زمين شناسي

1202 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

1203 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه شیمی

1204 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه فیزیک

1205 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه فتونیک

1206 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی

1207 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه آمار

1208 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه ریاضی

1209 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - علوم کامپیوتر

1215 - دوره حضوری کارشناسی ارشد - علوم محیط زیست

1216 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی دریا

1217 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)

1218 -  دوره حضوری کارشناسی ارشد - مجموعه تاریخ و فلسفه علم