موقعیت شما :ارشد علوم انسانی (صفحه دوم)
امروز : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید

توجه: منابع در سایت بروز نمیباشند و فقط قیمت کلیه رشته ها به جز دکتری و کارشناسی ارشد سراسری بروز میباشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 44044681 و 44016898 تماس بگیرید.

ادامه بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 1391

 1. برای مشاهده صفحه دوم بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به پایین صفحه مراجعه کنید.
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. .
 9. .
 10. .
 11. .
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .
 16. .
 17. .
 18. .
 19. .
 20. .
 21. .
 22. .
 23. .
 24. .
 25. .
 26. بازگشت به صفحه اول ارشد آزاد علوم انسانی سال 1391
 27. .
 

گروه علوم انسانی ارشد آزاد (ادامه)

 1. .
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه زبان آلمانی - زبان عمومی آلمانی     2- زبان تخصصی آلمانی
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20332 آموزش زبان آلمانی 2 4
20334 زبان و ادبیات آلمانی 2 4
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه زبان انگلیسی 1- زبان عمومی     2- زبان تخصصی (آموزش زبان)    3- زبان تخصصی (ادبیات انگلیسی)     4- نظریه های ترجمه ، زبان شناسی، ادبیات فارسی، ترجمه متون (سیاسی، اجتماعی، اسنادو .....) 210
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20311 زبان و ادبیات انگلیسی 2 0 3 0
20312 آموزش زبان انگلیسی 2 3 0 0
20315 مترجمی زبان انگلیسی 2 0 0 3
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه زبان فرانسه 1- گرامر 1و2و3و4     2- درک مفهوم متون و نگارش      3- آواشناسی ، واژه شناسی، امثال و تعبیرات     4- نقد و تئاتر   5- شعر و ادبیات (قرون 16 تا 20)     6- ترجمه فارسی به فرانسه    7- ترجمه فرانسه به فارسی     8- زبان شناسی فرانسه    9- نگارش پیشرفته
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20322 آموزش زبان فرانسه 6 3 3 0 0 0 0 4 4
20323 مترجمی زبان فرانسه 6 3 3 0 0 3 5 0 0
20395 زبان و ادبیات فرانسه ادبی 6 3 3 4 4 0 0 0 0
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه زبان و ادبیات فارسی 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- نظم فارسی     3- نثر فارسی     4- کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان)   5- عربی 250
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20101 زبان و ادبیات فارسی 2 4 4 4 2
20105 زبان و ادبیات فارسی ادبیات مقاومت 1 4 4 4 2
20106 زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی 1 4 4 4 2
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه علوم اجتماعی 1- زبان تخصصی انگلیسی    2- روش تحقیق    3- نظریه های جامعه شناسی      4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی        5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی     6- مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی 210
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20529 علوم اجتماعی مردم شناسی 2 2 2 3 0 0
20532 علوم اجتماعی جامعه شناسی 2 2 2 0 0 3
20533 علوم اجتماعی جمعیت شناسی 2 2 2 0 3 0
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه علوم اقتصادی 1- زبان تخصصی انگلیسی      2- ریاضیات      3- آمار و اقتصاد سنجی     4- اقتصاد خرد      5- اقتصاد کلان      6- مجموعه دروس تخصصی(تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، بخش پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)     7- انرژی 300
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20912 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 2 2 2 4 4 3 0
20914 علوم اقتصادی 2 2 2 4 4 3 0
20925 برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 2 2 2 4 4 3 0
20926 اقتصاد انرژی 2 2 2 4 4 3 2
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه علوم تربیتی 1 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- روانشناسی تربیتی     3- روش ها و فنون تدریس       4- آمار و روش های تحقیق     5- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت   6- مدیریت آموزشی      7- مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی     8- تکنولوژی آموزشی     9- تعلیم و تربیت اسلامی (آراء تربیتی فلاسفه اسلام و غرب )
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20614 علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی 2 2 3 2 2 1 3 1 0 270
20619 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت اسلامی 2 2 2 2 3 0 1 0 3 250
20631 علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 2 2 4 2 0 0 2 4 0 270
20633 علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 2 2 2 2 2 1 3 1 0 250
20634 تحقیقات آموزشی 2 2 1 3 2 2 1 0 0 270
21212 مدیریت آموزشی 2 1 2 2 2 3 2 1 0 250
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه علوم تربیتی2 1- زبان تخصصی انگلیسی یا فرانسه      2- مبانی و اصول آموزش و پرورش     3- روش ها و فنون تدریس در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی      4- آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی    5- مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی با تاکید بر مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی    6- روانشناسی رشد 280
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20622 علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی 1 1 1 1 1 1
20623 علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی 1 1 1 1 1 1
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 1- زبان تخصصی انگلیسی    2- جامعه شناسی و بناینهای علم سیاست     3- اصول روابط بین الملل و سازمان های بین المللی    4- اندیشه های سیاسی در غرب     5- اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام     6- تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از صفویه تا امروز    7- مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه     8- تاریخ روابط بین الملل 300
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20810 روابط بین الملل 1 1 3 1 1 1 2 2
20812 علوم سیاسی 1 2 1 2 1 3 1 1
20821 علوم اسلامی اندیشه سیاسی در اسلام 1 1 1 2 3 2 1 1
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه علوم کتابداری واطلاع رسانی 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- مجموعه سازی     3- مرجع شناسی     4- مواد خدمات برای کودکان و نوجوانان    5- تاریخچه کتابخانه، کتابداری و گزارش نویسی     6- فهرست نویسی و رده بندی 250
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21701 علوم کتابداری و اطلاع رسانی 1 1 1 1 1 1
21709 علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه های دانشگاهی 2 2 2 1 1 1
21710 علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی 1 1 1 2 2 1
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه فقه  و مبانی حقوق اسلامی 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- زبان عربی     3- فقه    4- اصول فقه 210
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20407 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی 1 2 4 3
20418 فقه و حقوق اسلامی 1 2 4 3
20446 فقه و معارف اسلامی فقه و اصول 1 2 4 3
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه فلسفه و کلام اسلامی 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- زبان عربی     3- فلسفه و کلام اسلامی     4- منطق 210
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20426 فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی 2 3 4 3
20432 الهیات و معارف اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی 2 3 4 3
20439 فلسفه و کلام اسلامی کلام اسلامی 2 3 4 3
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه محیط زیست 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- شناخت محیط زیست      3- مبانی مدیریت     4- ارزیابی محیط زیست   5- روشهای آماری     6- اقتصاد عمومی (خرد و کلان)    7- مقدمات حقوق بین الملل    8- کلیات حقوق محیط زیست     9- اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست      10- اصول و روشهای برنامه ریزی درسی     11- آلودگی های محیط زیست     12- اصول حقوق محیط زیست 240
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21264 برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست اقتصاد محیط زیست 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0
21265 حقوقو محیط زیست 3 2 2 0 0 0 3 3 0 0 2 3
21275 برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست مدیریت 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0
21276 برنامه یزی،مدیریت و آموزش محیط زیست-آموزش 2 2 0 0 2 0 0 0 3 3 2 0
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی 1- تفسیر    2- فلسفه     3- کلام     4- منطق     5- ادبیات فارسی       6- اطلاعات عمومی 260
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20434 مدرسی الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی 2 4 4 3 3 1
20435 کدرسی الهایت و معارف اسلامی تریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامی 2 4 4 3 3 1
20436 مدرسی الهایت و معارف اسلامی اخلاق و تربیت اسلامی 2 4 4 3 3 1
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه مدیریت اجرایی 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- نظریه های عمومی مدیریت     3- درک متون مدیریت (به زبان فارسی)    4- دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی    5- آمادگی و استعداد تحصیلی ویژه رشته های مدیریت 210
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21215 مدیریت اجرایی 2 2 1 2 2
21266 مدیریت امور شهری 1 2 1 2 2
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه مدیریت بازرگانی 1- زبان تخصصی انگلیسی     2-آمار    3- تئوری های مدیریت    4- روش تحقیق     5- اقتصاد خرد و کلان     6- مدیریت بازاریابی     7- مدیریت مالی     8- رفتار سازمانی ومدیریت منابع انسانی
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21207 مدیریت بازرگانی 3 2 3 3 2 4 0 0 240
21254 مدیریت بازرگانی بازاریابی 3 2 3 3 2 4 0 0 240
21256 مدیریت بازرگانی مدیریت داخلی 3 2 3 3 2 4 0 0
21270 مدیریت بازرگانی مدیریت مالی 3 2 3 3 2 0 4 0
21272 مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه 3 2 3 3 2 0 4 0
21273 مدیریت بازرگانی مدیریت تحول 3 2 3 3 2 0 0 4
21271 مدیریت بازرگانی بازرگانی بین المللی 3 2 3 3 2 4 0 0
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه مدیریت دولتی 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- تئوری های مدیریت     3- مدیریت مالی     4- روش تحقیق    5- مالیه عمومی و بودجه    6- حسابداری دولتی     7- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی     8- بهبود و بازسازی سازمان     9- اقتصاد خرد و کلان        10- ریاضی و آمار 300
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21210 مدیریت دولتی 3 3 0 2 2 2 2 0 2 2
21255 مدیریت دولتی مدیریت تحول 3 3 0 2 2 2 2 3 2 2
21257 مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی 3 3 0 2 2 2 3 0 2 2
21258 مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی 3 3 3 2 2 2 2 0 2 2
21279 مدیریت دولتی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 3 3 0 2 2 2 2 0 2 2
21280 مدیریت دولتی تشکیلات و روش ها 3 3 0 2 2 2 2 3 2 2
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه مدیریت صنعتی 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- آمار    3- تئوری های مدیریت     4- ریاضی    5- اقتصاد خرد     6- اقتصاد کلان     7- تحقیق در عملیات     8- مدیریت تولید       9- مبانی کارآفرینی 270
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21211 مدیریت صنعتی 3 1 3 2 2 2 2 1 0
21223 مدیریت تکنولوژی 3 1 3 2 2 2 2 1 0
21224 مدیریت فناوری اطلاعات 3 1 3 2 2 2 2 1 0
21268 مدیریت صنعتی تولید 3 1 3 2 2 2 2 1 0
21269 مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 1 3 2 2 2 2 1 0
21274 مدیریت تکنولوژی سیتسم های تحقیق و توسعه 3 1 3 2 2 2 2 1 0
21278 مدیریت صنعتی مالی 3 1 3 2 2 2 2 1 0
21284 مدیریت کارآفرینی کسب وکار جدید 3 2 3 1 2 1 1 2 3
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه مشاوره 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- آمار وروش های تحقیق     3- مبانی مشاوره و راهنمایی    4- روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره    5- روانشناسی شخصیت     6- نظریه های مشاوره و روان درمانی      7- کاربرد آزمون های روانی در مشاوره 280
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21602 مشاوره 3 2 2 3 2 3 2
21603 مشاوره و راهنمایی 3 2 2 3 2 3 2
21609 مشاوره مشاوره مدرسه 3 2 2 3 2 3 2
21611 مشاوره مشاوره خانواده 3 2 2 3 2 3 2
21614 مشاوره مشاوره شغلی 3 2 2 3 2 3 2
21615 مشاوره مشاوره توانبخشی 3 2 2 3 2 3 2
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه مطالعات زنان 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- روش تحقیق کمی و کیفی     3- مبانی و نظریه ای جامعه شناسی      4- ( ... حوزه تخصصی مطالعات زنان (روانشناسی عمومی، خانواده و تحولات آن ، حقوق زن در اسلام ، تغییرات اجتماعی و.. ) 230
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20518 مطالعات زنان زن و خانواده 2 2 2 3
20530 مطالعات زنان حقوق زن در اسلام 2 2 2 3
.
کد رشته امتحانی رشته گرایش مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) قیمت (هزار تومان)
مجموعه مطالعات منطقه ای 1- زبان تخصصی انگلیسی     2- مبانی علم و سیاست    3- اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی     4- تاریخ روابط بین الملل     5- تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 210
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20814 مطالعات منطقه ای 2 1 2 2 2
20824 مطالعات منطقه ای مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا 2 1 2 2 2
20825 مطالعات منطقه ای مطالعات اروپا 2 1 2 2 2
20826 مطالعات منطقه ای مطالعات امریکای شمالی 2 1 2 2 2
20827 مطالعات منطقه ای مطالعات خلیج فارس 2 1 2 2 2
20828 مطالعات منطقه ای مطالعات ایران 2 1 2 2 2
20829 مطالعات منطقه ای مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 2 1 2 2 2
. بازگشت به صفحه اول ارشد آزاد علوم انسانی سال 1391 .