موقعیت شما :دوره حضوري کارشناسی ارشد فني و مهندسي
امروز :  پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید

دوره های حضوری به دليل تراكم كاري در قسمت بسته هاي آموزشي 3 مقطع دكتري،كارشناسي ارشد و كارداني در گروه هاي دانشگاه سراسري آزاد و وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوي برگزار نمي گردد.

رشته

ردیف

رشته

ردیف

مهندسي برق- قدرت

1

مهندسي مكانيك

9

مهندسي برق- كنترل

2

مهندسي مواد

10

مهندسي برق- الكترونيك

3

مهندسي صنايع

11

مهندسی کامپیوتر_معماری

4

مهندسي صنايع- سيستم

12

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

5

مهندسي شيمي

13

مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي

6

مهندسي شيمي- بيوتكنولوژي

14

مهندس فناوري اطلاعات(IT)

7

مهندسي شيمي- انتقال گاز

15

مهندسي عمران

8

مكاترونيك

16

لطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید

1251 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی برق

1253 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی نفت

1255 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی پلیمر

1256 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی معماری کشتی

1257 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی

1258 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری

1259 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی صنایع

1260 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی صنایع سیستمها

1262 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مدیریت در سوانح طبیعی

1264 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی عمران

1267 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی مکانیک تمام گرایشها

1267 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید

1268 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی معدن تمام گرایشها

1272 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی مواد تمام گرایشها

1273 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی مواد-نانو مواد(نانوفناوری)

1276 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

1277 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی کامپیوتر

1279 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مجموعه مهندسی هوا فضا تمام گرایشها

1283 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی

1284 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

1285 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی بیو تکنولوژی - مهندسی داروسازی

1286 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی پلیمر - صنایع رنگ

1287 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی طراحی محیط زیست

1288 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مدیریت نساجی

1289 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مدیریت فرآوری و انتقال گاز

1291 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی مکاترونیک

1292 -  دوره حضوري کارشناسی ارشد- مهندسی ایمنی و بازرسی فنی