موقعیت شما :1257 – آزمون کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی
امروز : سه شنبه 07 تیر 1401
1257 - آزمون کارشناسی ارشد- مهندسی شیمیReviewed by Admin on Jun 7Rating:

  آزمون اول   (88/۷/17)  

 • کنترل فرایند
  • مبانی کنترل فرایند
  • تبدیل لاپلاس
  • خاصیت تبدیل مشتق
  • روش حل معادلات
  • بررسی کیفی جواب‌ها
  • معکوس‌گیری توسط کسرهای جزیی
  • سیستم‌های درجه‌ اول
  • سیستم‌های درجه اول به صورت سری
  • سیستم‌های فشاری
  • آنالیز سیستم‌های درجه دوم
  • تأخیر انتقالی یا پس انتقالی
 • ترمودینامیک
  • هدف ترمودینامیک
  • ابعاد و واحدها
  • کمیت‌های فرعی
  • قانون صفرم ترمودینامیک
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قانون اول در فرایند جاری پایدار
  • قانون فازها
  • فرایندهای برگشت‌پذیر
  • آثار گرمایی حاصل از تغییر فاز اجسام خالص
  • خواص حجمی سیالات
  • معادله‌ی ویریال
  • معادله حالت گاز ایده‌آل
  • معادله‌ی حالت درجه سه
  • معادلات تعمیم یافته
  • رفتار مایعات
  • قانون دوم ترمودینامیک
 • انتقال حرارت
  • انتقال گرمای هدایتی
  • هدایت در جامدات
  • هدایت در مایعات
  • نکات مهم در مورد ضریب هدایت حرارتی (k)
  • انتقال حرارت جا‌به‌جایی
  • انتقال حرارت تشعشعی
  • شار گرمایی
  • مفهوم مقاومت حرارتی
  • مقاومت‌های حرارتی برای استوانه
  • شعاع بحرانی عایق
  • دیواره‌ی تخت با چشمه‌ی حرارتی
  • استوانه‌ی توپر با چشمه‌ی حرارتی
  • استوانه‌ی توخالی با چشمه‌ی یکنواخت حرارتی توزیع شده
  • پره‌ها
  • محاسبه‌ی مجموع حرارت انتقال یافته از پره‌ها
  • عملکرد پره
  • پره‌ی مستقیم با سطح مقطع یکنواخت و نوک آدیاباتیک
  • بازده کلی سطح
  • ترکیب پره‌ی دیوار تخت
  • انتقال حرارت دو بعدی دائم و بدون تولید انرژی
  • روش جداسازی متغیرها
  • تعیین نرخ انتقال گرما
  • ضریب شکل رسانایی گرما
 • مکانیک سیالات
  • خواص سیالات
  • تعریف سیال
  • سیال به عنوان محیط پیوسته
  • مقایسه میان خواص مایعات و گازها
  • لزجت سیال
  • تأثیر دما و فشار روی لزجت سیال
  • انواع لزجت
  • سیال ایده‌آل
  • قانون لزجت نیوتنی
  • سیالات نیوتنی
  • سیالات غیر نیوتنی
  • چگالی، حجم مخصوص
  • چگالی مخلوط چند سیال
  • وزن مخصوص
  • چگالی نسبی
  • اثر دما و فشار بر چگالی سیالات
  • ضریب کشسانی حجمی
  • فشار بخار مایعات
  • کشش سطحی
  • موئینگی
  • استاتیک سیالات
  • فشار
  • تغییرات فشار در سیال ساکن
  • قانون پاسکال
  • تغییرات فشار در سیال تراکم‌پذیر
  • مقیاس‌های اندازه‌گیری فشار
  • وسایل اندازه‌گیری فشار
  • نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح
  • نیروی شناوری
  • پایداری اجسام غوطه‌ور
  • نقطه متاسنتریک
  • تعادل نسبی سیالات
  • تنش کششی در پوسته‌ی کروی و لوله‌ها
 • سینتیک و طراحی راکتور
  • مفاهیم اولیه و سرعت واکنش‌های متجانس
  • تقسیم‌بندی واکنش‌ها بر اساس تعداد فاز
  • سرعت واکنش
  • واکنش ابتدایی و غیر ابتدایی
  • مولکولاریته
  • درجه‌ی واکنش
  • دیمانسیون ثابت سرعت
  • تعادل
  • مکانیزم
  • مواد واسطه
  • آرنیوس
  • راکتور Batch در حجم ثابت
  • واکنش درجه‌ی n‌ام
  • واکنش درجه‌ی صفر
  • واکنش‌های کاتالیزوری متجانس
  • اتوکاتالیزوری
  • درجه‌ی اول برگشت‌پذیر
  • درجه‌ی دوم برگشت‌پذیر
  • واکنش‌ها با درجات انتقالی
  • راکتور Batch در حجم متغیر
 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر، زبان عمومی و زبان تخصصی (کلیه‌ی مباحث)
 • ریاضی کاربردی–عددی
  • آشنایی با فرمولاسیون و مدل‌سازی در مهندسی شیمی (روش‌های فرمولاسیون و مدل‌سازی، فرمولاسیون به روش دیفرانسیلی (Differential)، شرایط مرزی و اولیه، مدل‌سازی با استفاده از قوانین موجود در مهندسی شیمی)
  • معادلات دیفرانسیل معمولی (مروری بر تعاریف و مفاهیم کلی، حل معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم و بالاتر، حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت به روش اپراتورها، حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضریب ثابت با استفاده از اپراتورهای معکوس، معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب متغیر)
  • حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها (حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها، سری توانی، حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌های توانی)
  • حل معادلات دیفرانسیل معمولی به کمک تبدیل لاپلاس (تبدیل لاپلاس انتگرال، انتگرال تبدیل لاپلاس، مشتق تبدیل لاپلاس، تبدیل لاپلاس مشتق تابع، معکوس تبدیل لاپلاس، قضیه‌ی پیچش برای یافتن معکوس تبدیل لاپلاس، قضیه‌ی مقدار اولیه و مقدار نهایی، قضیه‌ی هوی‌ساید برای یافتن معکوس تبدیل لاپلاس، سری‌ها و تبدیلات فوریه)
  • خطاهای محاسباتی
  • حل معادلات جبری غیر‌خطی
  • روش‌های عددی حل دستگاه معادلات خطی و غیر خطی، ماتریس، حل دستگاه، مشتق‌گیری عددی
 • عملیات واحد
  • تقطیر
  • مخلوط دو جزیی معمولی
  • تعادل مایع-بخار
  • فراریت نسبی
  • محلول کامل و قانون رائولت
  • انحراف از ایده‌آل
  • نقطه حباب
  • نقطه شبنم
  • نمودارهای آنتالپی-غلظت
  • تقطیر ناگهانی
  • تقطیر دیفرانسیل
  • فرمولاسیون تقطیر دیفرانسیلی
  • تصفیه‌ی مداوم در سیستم‌های دو جزیی
  • محاسبات برج تقطیر
  • افت حرارتی
  • تقطیر چند جزیی
  • تقطیر نفت خام
  • آزئوتروپ
  • تقطیر مخلوط‌های حساس به دما
 • انتقال جرم
  • عملیات انتقال جرم
  • روش‌های مکانیکی
  • دسته‌بندی روش‌های انتقال جرم
  • مولکول در سیالات
  • انواع مکانیزم
  • قانون اول فیک
  • معادله‌ی انتقال جرم
  • قانون دوم فیک
  • معادلات نفوذ در سه حالت
  • ضریب نفوذ دوجزیی
  • ضریب نفوذ در مایعات
  • DAM
  • استفاده از متوسط لگاریتمی غلظت در روابط نفوذ

  آزمون دوم   (88/۸/15)  

 • کنترل فرایند
  • مبانی کنترل فرایند
  • تبدیل لاپلاس
  • خاصیت تبدیل مشتق
  • روش حل معادلات
  • بررسی کیفی جواب‌ها
  • معکوس‌گیری توسط کسرهای جزیی
  • سیستم‌های درجه‌ اول
  • سیستم‌های درجه اول به صورت سری
  • سیستم‌های فشاری
  • آنالیز سیستم‌های درجه دوم
  • تأخیر انتقالی یا پس انتقالی
  • عناصر یک حلقه‌ی کنترل
  • اثر هریک از المان‌ها بر سیستم
  • نمودار جعبه‌ای
  • تعیین تابع کلی برای تغییر در مقدار مقرر (مسأله‌ی سروو)
  • تعیین تابع تبدیل انتقال کلی برای تغییر در بار
  • قانون میسون
  • به دست آوردن نمودار جعبه‌ای سیستم کنترل سطح مایع
  • فواید استفاده از فیدبک
  • آنالیز پاسخ مدار بسته
  • کنترل تناسبی برای مسأله‌ی سروو
  • کنترل تناسبی برای مسأله‌ی تنظیم کننده
  • کنترل تناسبی ـ انتگرالی برای تغییر بار
  • تناسبی ـ انتگرال برای تغییر در مقدار مقرر
  • کنترل تناسبی سیستم یا پسی اندازه‌گیری
 • ترمودینامیک
  • هدف ترمودینامیک
  • ابعاد و واحدها
  • کمیت‌های فرعی
  • قانون صفرم ترمودینامیک
  • قانون اول ترمودینامیک
  • قانون اول در فرایند جاری پایدار
  • قانون فازها
  • فرایندهای برگشت‌پذیر
  • آثار گرمایی حاصل از تغییر فاز اجسام خالص
  • خواص حجمی سیالات
  • معادله‌ی ویریال
  • معادله حالت گاز ایده‌آل
  • معادله‌ی حالت درجه سه
  • معادلات تعمیم یافته
  • رفتار مایعات
  • قانون دوم ترمودینامیک
  • مفهوم آنتروپی
  • معادلات ماکسول
  • روابط ترمودینامیکی شامل: آنتالپی، انرژی داخلی و آنتروپی
  • استفاده از روابط تعمیم یافته جهت محاسبه‌ی خواص باقی‌مانده
  • سیستم‌های دو فازی
  • خواص ترمودینامیکی در حالت ترکیب متغیر
  • خواص جزیی مولی
  • فوگاسیته و ضریب آن
 • انتقال حرارت
  • انتقال گرمای هدایتی
  • هدایت در جامدات
  • هدایت در مایعات
  • نکات مهم در مورد ضریب هدایت حرارتی (k)
  • انتقال حرارت جا‌به‌جایی
  • انتقال حرارت تشعشعی
  • شار گرمایی
  • مفهوم مقاومت حرارتی
  • مقاومت‌های حرارتی برای استوانه
  • شعاع بحرانی عایق
  • دیواره‌ی تخت با چشمه‌ی حرارتی
  • استوانه‌ی توپر با چشمه‌ی حرارتی
  • استوانه‌ی توخالی با چشمه‌ی یکنواخت حرارتی توزیع شده
  • پره‌ها
  • محاسبه‌ی مجموع حرارت انتقال یافته از پره‌ها
  • عملکرد پره
  • پره‌ی مستقیم با سطح مقطع یکنواخت و نوک آدیاباتیک
  • بازده کلی سطح
  • ترکیب پره‌ی دیوار تخت
  • انتقال حرارت دو بعدی دائم و بدون تولید انرژی
  • روش جداسازی متغیرها
  • تعیین نرخ انتقال گرما
  • ضریب شکل رسانایی گرما
  • معادلات گرما به صورت تفاضل محدود
  • روش موازنه‌ی انرژی
  • مقاومت تماس حرارتی
  • هدایت گرمای گذرا ناپایدار
  • روش ظرفیت حرارتی فشرده
  • کاربرد ظرفیت حرارتی فشرده
  • مقدار انرژی داخلی اولیه‌ی جسم
  • انتقال حرارت جابه‌جایی
  • جریان لزج
  • لایه‌ی مرزی گرمایی
  • اهمیت لایه‌ی مرزی
  • جریان آرام و متلاطم
  • معادله‌ی مومنتم در راستای حرکت جریان
  • محاسبه‌ی ضخامت لایه‌ی مرزی
  • دمای کپه‌ای
  • جریان مغشوش
  • جریان عمود بر استوانه
  • جریان جابه‌جایی در اطراف کره
  • انتقال حرارت در عرض لوله‌ها
  • مجاری غیر دایره‌ای
  • آنالوژی رینولدز ـ کلبرن
 • مکانیک سیالات
  • خواص سیالات
  • تعریف سیال
  • سیال به عنوان محیط پیوسته
  • مقایسه میان خواص مایعات و گازها
  • لزجت سیال
  • تأثیر دما و فشار روی لزجت سیال
  • انواع لزجت
  • سیال ایده‌آل
  • قانون لزجت نیوتنی
  • سیالات نیوتنی
  • سیالات غیر نیوتنی
  • چگالی، حجم مخصوص
  • چگالی مخلوط چند سیال
  • وزن مخصوص
  • چگالی نسبی
  • اثر دما و فشار بر چگالی سیالات
  • ضریب کشسانی حجمی
  • فشار بخار مایعات
  • کشش سطحی
  • موئینگی
  • استاتیک سیالات
  • فشار
  • تغییرات فشار در سیال ساکن
  • قانون پاسکال
  • تغییرات فشار در سیال تراکم‌پذیر
  • مقیاس‌های اندازه‌گیری فشار
  • وسایل اندازه‌گیری فشار
  • نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح
  • نیروی شناوری
  • پایداری اجسام غوطه‌ور
  • نقطه متاسنتریک
  • تعادل نسبی سیالات
  • تنش کششی در پوسته‌ی کروی و لوله‌ها
  • مفاهیم جریان سیالات
  • روش‌های تحلیل و بررسی جریان سیالات
  • میدان سرعت و شتاب
  • تقسیم‌بندی جریان سیالات
  • تجزیه و تحلیل دو قانون اساسی برای سیستم و حجم کنترل
  • مثال‌هایی از معادله‌ی پیوستگی و قانون مومنتم
  • جریان در سیفون
  • مفاهیم جریان داخلی تراکم‌ناپذیر و لزج
  • جریان در لوله‌ها
  • جریان کاملا” توسعه یافته
  • جریان آرام کاملا” توسعه یافته در لوله‌ها
  • جریان در هم کاملا” توسعه یافته در لوله‌ها
  • تقسیم‌بندی لایه‌های مختلف سیال در لوله
  • جریان آرام کاملا” توسعه یافته در بین صفحات موازی نامتناهی
 • سینتیک و طراحی راکتور
  • مفاهیم اولیه و سرعت واکنش‌های متجانس
  • تقسیم‌بندی واکنش‌ها بر اساس تعداد فاز
  • سرعت واکنش
  • واکنش ابتدایی و غیر ابتدایی
  • مولکولاریته
  • درجه‌ی واکنش
  • دیمانسیون ثابت سرعت
  • تعادل
  • مکانیزم
  • مواد واسطه
  • آرنیوس
  • راکتور Batch در حجم ثابت
  • واکنش درجه‌ی n‌ام
  • واکنش درجه‌ی صفر
  • واکنش‌های کاتالیزوری متجانس
  • اتوکاتالیزوری
  • درجه‌ی اول برگشت‌پذیر
  • درجه‌ی دوم برگشت‌پذیر
  • واکنش‌ها با درجات انتقالی
  • راکتور Batch در حجم متغیر
  • راکتور Batch
  • راکتور پیوسته
  • واکنش درجه‌ی صفر
  • واکنش درجه‌ی اول
  • مقایسه راکتور Plug با Batch
  • راکتورهای جاری ناپایدار
 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر، زبان عمومی و زبان تخصصی (کلیه‌ی مباحث)
 • ریاضی کاربردی–عددی
  • آشنایی با فرمولاسیون و مدلسازی در مهندسی شیمی (روش‌های فرمولاسیون و مدل‌سازی، فرمولاسیون به روش دیفرانسیلی (Differential)، شرایط مرزی و اولیه، مدل‌سازی با استفاده از قوانین موجود در مهندسی شیمی)
  • معادلات دیفرانسیل معمولی (مروری بر تعاریف و مفاهیم کلی، حل معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم و بالاتر، حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت به روش اپراتورها، حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضریب ثابت با استفاده از اپراتورهای معکوس، معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب متغیر)
  • حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها (حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها، سری توانی، حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌های توانی)
  • حل معادلات دیفرانسیل معمولی به کمک تبدیل لاپلاس (تبدیل لاپلاس انتگرال، انتگرال تبدیل لاپلاس، مشتق تبدیل لاپلاس، تبدیل لاپلاس مشتق تابع، معکوس تبدیل لاپلاس، قضیه‌ی پیچش برای یافتن معکوس تبدیل لاپلاس، قضیه‌ی مقدار اولیه و مقدار نهایی، قضیه هوی ساید برای یافتن معکوس تبدیل لاپلاس، سری‌ها و تبدیلات فوریه)
  • دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی (روش حذفی، روش اپراتورها، روش تبدیل لاپلاس)
  • معادلات دیفرانسیل پاره‌ای (مفاهیم اولیه، روش‌های مختلف حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای)
  • محاسبات عددی (خطای محاسباتی، روش‌های مختلف بیان خطای محاسبات، انتشار خطا نسبت به چهار عمل اصلی، روش‌های عددی حل معادلات جبری غیرخطی، روش‌های عددی حل دستگاه معادلات خطی و غیرخطی، ماتریس، حل دستگاه معادلات خطی، حل دستگاه معادلات غیر خطی، مشتق‌گیری عددی (Numerical Differentiation)، انتگرال‌گیری عددی (Numerical Integration)، حل عددی معادلات دیفرانسیل، حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره‌ای)
 • عملیات واحد
  • تقطیر
  • مخلوط دو جزیی معمولی
  • تعادل مایع-بخار
  • فراریت نسبی
  • محلول کامل و قانون رائولت
  • انحراف از ایده‌آل
  • نقطه حباب
  • نقطه شبنم
  • نمودارهای آنتالپی-غلظت
  • تقطیر ناگهانی
  • تقطیر دیفرانسیل
  • فرمولاسیون تقطیر دیفرانسیلی
  • تصفیه‌ی مداوم در سیستم‌های دو جزیی
  • محاسبات برج تقطیر
  • افت حرارتی
  • تقطیر چند جزیی
  • تقطیر نفت خام
  • آزئوتروپ
  • تقطیر مخلوط‌های حساس به دما
  • استخراج مایع ـ مایع
  • تعادل
  • خطوط بست
  • تغییرات حلالیت با دما
  • منحنی‌های تعادل
  • خواص حلال
  • اختلاط و تفکیک مخلوط‌ها
  • سیستم‌های مرحله‌ای
  • تجهیزات استخراج مایع ـ مایع
 • انتقال جرم
  • عملیات انتقال جرم
  • روش‌های مکانیکی
  • دسته‌بندی روش‌های انتقال جرم
  • مولکول در سیالات
  • انواع مکانیزم
  • قانون اول فیک
  • معادله‌ی انتقال جرم
  • قانون دوم فیک
  • معادلات نفوذ در سه حالت
  • ضریب نفوذ دوجزیی
  • ضریب نفوذ در مایعات
  • DAM
  • استفاده از متوسط لگاریتمی غلظت در روابط نفوذ
  • ضرایب انتقال جرم
  • تئوری‌های انتقال جرم
  • تشابه انتقال جرم و حرارت
  • انتقال جرم از یک گاز به درون یک لایه مایع ریزان
  • جریان سیال درون ذرات بستر ثابت
  • نفوذ در جامدات و پلیمرها، جامدات بلوری و جامدات متخلخل
  • انتقال جرم بین فازها
  • ضرایب کلی یا موضعی انتقالی جرم
  • موازنه‌ی مواد

  آزمون سوم   (88/۹/۲7)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (88/۱۰/11)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (88/۱۱/2)  

 • مشابه‌سازی