موقعیت شما :تکنیکهای انتخاب رشته و تست زنی ارشد علوم پزشکی
امروز :  پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
اطلاعات این سایت بروز نمیباشد، جهت مشاهده اطلاعات بروز اینجا کلیک کنید
داوطلبان عزیز با ارسال ایمیل خود شامل دانشگاه فارغ التحصیلی مقطع لیسانس و نام رشته در مقطع کارشناسی ارشد، به آدرس sanjeshportal@yahoo.com ، با موضوع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، فایل تکنیکهای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 91 وزارت بهداشت را به صورت رایگان دریافت نمایند. .
. داوطلبان عزیز با ارسال ایمیل خود شامل دانشگاه فارغ التحصیلی مقطع لیسانس و نام رشته در مقطع کارشناسی ارشد، به آدرس sanjeshportal@yahoo.com ، با موضوع کارشناسی ارشد علوم پزشکی، فایل تکنیکهای تست زنی آزمون کارشناسی ارشد 91 علوم پزشکی را به صورت رایگان دریافت نمایند. .