موقعیت شما :1133 – آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه روانشناسی
امروز : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
1133 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه روانشناسیReviewed by Admin on Jul 30Rating:

آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • روان‌شناسی بالینی
  • فصل‌های ۱ تا ۶ (صفحه‌ی ۷۳)
 • روان‌شناسی استثنایی
  • فصل‌های ۱ تا ۳ (صفحه‌ی ۴۷)
 • فیزیولوژی
  • فصل‌های ۱ تا ۴ (صفحه‌ی ۳۲)
 • روان‌شناسی مرضی
  • فصل‌های ۱ تا ۴
 • روان‌شناسی رشد
  • فصل‌های ۱ تا ۳
 • روان‌شناسی عمومی
  • فصل‌های ۱ تا ۴
 • علم‌النفس
  • فصل‌های ۱ و ۲ (تا اول ابن‌سینا صفحه‌ی ۳۲)
 • آمار و روش‌های تحقیق
  • تعاریف آمار
  • انواع مقیاس‌ها
  • توضیح‌های فراوانی و نمودارها
  • اندازه‌های گرایش به مرکز
  • علم و روش‌های علمی
  • تحقیق و مفاهیم اساسی آن
  • مسئله و فرضیه
 • زبان عمومی و تخصصی
  • History
  • Development

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • روان‌شناسی بالینی
  • فصل‌های ۱ تا ۱۲ (صفحه‌ی ۱۷۰)
 • روان‌شناسی استثنایی
  • فصل‌های ۱ تا ۵ (صفحه‌ی ۸۰)
 • فیزیولوژی
  • فصل‌های ۱ تا ۷ (صفحه‌ی ۸۵)
 • روان‌شناسی مرضی
  • فصل‌های ۱ تا ۸
 • روان‌شناسی رشد
  • فصل‌های ۱ تا ۶
 • روان‌شناسی عمومی
  • فصل‌های ۱ تا ۸
 • علم‌النفس
  • فصل‌های ۱ و ۲
 • آمار و روش‌های تحقیق
  • تعاریف آمار
  • انواع مقیاس‌ها
  • توضیح‌های فراوانی و نمودارها
  • اندازه‌های گرایش به مرکز
  • علم و روش‌های علمی
  • تحقیق و مفاهیم اساسی آن
  • مسئله و فرضیه
  • شاخصه‌های پراکندگی
  • نمرات استاندارد
  • همبستگی
  • مطالعه‌ی منابع
  • جامعه و نمونه تحقیق
  • تحقیق زمینه‌یابی
  • پرسش‌نامه و مصاحبه
 • زبان عمومی و تخصصی
  • History
  • Development
  • Thinking
  • Learning
  • Intelligence and Intelligence tests
  • Motivation
  • Emotion, stress and health
  • Personality
  • Psychological disorders

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی