موقعیت شما :1142 – آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مدیریت
امروز : چهارشنبه 08 تیر 1401
1142 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریتReviewed by Admin on Jul 30Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • ریاضی و آمار
  • نظریه‌ی مجموعه‌ها و توابع
  • دستور دو جمله‌ای، حد و پیوستگی
  • مفاهیم اولیه از علم آمار فرایند شکل‌گیری پژوهش آماری
 • تئوری‌های مدیریت
  • رفتار سازمانی (فصل‌های ۱-۵)
  • منابع انسانی (فصل‌های ۱-۶)
 • اقتصاد خرد و کلان
  • تقاضا، عرضه و تعادل
  • کشش
  • شیوه‌ی انجام فعالیت‌های اقتصادی
  • حسابداری ملی و شاخص قیمت‌ها
  • مدل‌های تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست‌های مالی
 • تحقیق در عملیات
  • مبانی حل مسائل برنامه‌ریزی خطی
  • الگوریتم سیمپلکس
 • مدیریت مالی
  • کلیات و وظایف مدیریت مالی
  • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • برنامه‌ریزی سود و تجزیه ‌و تحلیل اهرم‌ها
 • بازاریابی
  • مفاهیم کلی مالیه عمومی
  • برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی Marketing Strategic Planning
  • تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی
 • مدیریت تولید
  • فصل‌های ۱ تا ۶
 • مالیه عمومی و بودجه
  • مفاهیم کلی مالیه عمومی و بودجه
  • درآمدها و مخارج
  • درآمدهای مالیاتی دولت‌ها
 • حسابداری دولتی
  • کلیات
  • مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
  • حسابداری بودجه‌ای

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • ریاضی و آمار
  • نظریه‌ی مجموعه‌ها و توابع
  • دستور دو جمله‌ای، حد و پیوستگی
  • مشتق
  • انتگرال (تا سر انتگرال معین)
  • مفاهیم اولیه از علم آمار فرایند شکل‌گیری پژوهش آماری
  • آنالیز ترکیبی و احتمال مقدماتی
 • تئوری‌های مدیریت
  • رفتار سازمانی (فصل‌های ۱-۹)
  • منابع انسانی (فصل‌های ۱-۱۰)
 • اقتصاد خرد و کلان
  • تقاضا، عرضه و تعادل
  • کشش
  • نظریه‌ی رفتار مصرف کننده
  • نظریه‌ی رفتار تولید کننده
  • هزینه
  • شیوه‌ی انجام فعالیت‌های اقتصادی
  • حسابداری ملی و شاخص قیمت‌ها
  • مدل‌های تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست‌های مالی
  • بازار پول و سیاست‌های پولی
  • تعادل هم‌زمان بازار کالا و بازار پول
 • تحقیق در عملیات
  • مبانی حل مسائل برنامه‌ریزی خطی
  • الگوریتم سیمپلکس
  • مزدوج برنامه‌ریزی خطی (دوگان،ثانویه،Dual)
  • آنالیز حساسیت، برنامه‌ریزی پارامتری و سیمپلکس تجدید نظر شده
 • مدیریت مالی
  • کلیات و وظایف مدیریت مالی
  • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • برنامه‌ریزی سود و تجزیه ‌و تحلیل اهرم‌ها
  • برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی
  • ریاضیات مالی و ارزش زمانی پول
  • بودجه‌بندی سرمایه‌ای
 • بازاریابی
  • مفاهیم کلی مالیه عمومی
  • برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی Marketing Strategic Planning
  • تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی
  • رفتار مصرف کننده
  • تقسیم بازار و تعیین بازار هدف Segmentation and Targeting
  • پیش‌بینی فروش Forcasting Sale
 • مدیریت تولید
  • فصل‌های ۱ تا ۱۲
 • مالیه عمومی و بودجه
  • مفاهیم کلی مالیه عمومی و بودجه
  • درآمدها و مخارج
  • درآمدهای مالیاتی دولت‌ها
  • درآمدهای غیرمالیاتی دولت‌ها
  • سیاست‌های مالی دولت و ظرفیت مالیاتی
  • کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه
 • حسابداری دولتی
  • کلیات
  • مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
  • حسابداری بودجه‌ای
  • حسابداری عملیات خزانه‌داری کل
  • مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی