موقعیت شما :1134 – آزمون کارشناسی ارشد – حسابداری
امروز : سه شنبه 07 تیر 1401
1134 - آزمون کارشناسی ارشد - حسابداریReviewed by Admin on Jul 30Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • زبان عمومی و تخصصی
 • حسابداری مالی
  • مفاهیم نظری گزارشگری مالی
  • مفاهیم اولیه حسابداری، اصول، مفروضات و قیود حسابداری
  • صورت‌های مالی اساسی، صورت سود و زیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع
  • حسابداری وجوه نقد، مطالبات و دریافتنی‌ها
  • حسابداری موجودی کالا
  • حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها
  • حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
  • حسابداری استهلاک
 • حسابداری صنعتی
  • مفاهیم اولیه‌ی حسابداری صنعتی، انواع طبقه‌بندی هزینه‌ها
  • مفاهیم اولیه‌ی بهای تمام شده، محاسبه‌ی بهای تمام شده، ساخته شده و فروش رفته
  • مدل‌های مختلف هزینه‌یابی-هزینه‌یابی سفارش کار
  • هزینه‌یابی مرحله‌ای
  • تعیین معادل آحاد تکمیل شده، محاسبه‌ی بهای تمام شده واحد و تعیین موجودی پایان دوره
 • حسابرسی
  • مفاهیم اولیه‌ی حسابرسی، انواع حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی، آیین رفتار حرفه‌ای و مسئولیت حسابرسان
  • برنامه‌ریزی حسابرسی، هدف و اصول کلی حسابرسی، استانداردهای حسابرسی و خطر حسابرسی
  • کنترل‌های داخلی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان
  • شواهد حسابرسی و روش‌های جمع‌آوری شواهد حسابرسی و رسیدگی به آن شواهد
  • مستندسازی و برنامه‌ریزی حسابرسی، انواع کاربرگ‌ها و تهیه‌ی کاربرگ
 • ریاضی و آمار
  • مجموعه‌ها
  • توابع
  • حد و پیوستگی
  • مفاهیم اولیه‌ی علم ریاضی
  • شاخص‌های پراکندگی و مرکزی برای داده‌های طبقه‌بندی نشده
  • شاخص‌های پراکندگی و مرکزی برای داده‌های طبقه‌بندی شده

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • زبان عمومی و تخصصی
 • حسابداری مالی
  • مفاهیم نظری گزارشگری مالی، حسابداری شرکت‌های سهامی، سود انباشته، تعدیلات سنواتی و اصلاح اشتباهات
  • مفاهیم اولیه حسابداری، اصول، مفروضات و قیود حسابداری، حسابداری شعب
  • صورت‌های مالی اساسی، صورت سود و زیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع، حسابداری تورمی (تغییر قیمت‌ها)
  • حسابداری وجوه نقد، مطالبات و دریافتنی‌ها، حسابداری شرکت‌های تضامنی
  • حسابداری شعبه ارزی، مبادلات و شعب خارجی
  • حسابداری موجودی کالا
  • حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها
  • حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
  • حسابداری استهلاک
 • حسابداری صنعتی
  • مفاهیم اولیه‌ی حسابداری صنعتی، انواع طبقه‌بندی هزینه‌ها، تجزیه و تحلیل مواد، دستمزد و سربار، روش‌های تسهیم سربار
  • مفاهیم اولیه‌ی بهای تمام شده، محاسبه‌ی بهای تمام شده، ساخته شده و فروش رفته، تجزیه و تحلیل انحرافات (روشی دو انحرافی، سه انحرافی و چهار انحرافی)، انحراف، ترکیب و بازده
  • مدل‌های مختلف هزینه‌یابی-هزینه‌یابی سفارش کار، هزینه‌یابی جذبی و کامل، تفکیک هزینه‌ها و تجزیه و تحلیل هزینه‌ها
  • هزینه‌یابی مرحله‌ای، روش‌های ثبت سربار
  • تعیین معادل آحاد تکمیل شده، محاسبه‌ی بهای تمام شده واحد و تعیین موجودی پایان دوره
 • حسابرسی
  • مفاهیم اولیه‌ی حسابرسی، انواع حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی، آیین رفتار حرفه‌ای و مسئولیت حسابرسان، حسابرسی دارایی‌ها، حسابرسی وجوه نقد، حسابرسی اوراق بهادار، حسابرسی دریافتنی‌ها و فروش، حسابرسی موجودی کالا
  • برنامه‌ریزی حسابرسی، هدف و اصول کلی حسابرسی، استانداردهای حسابرسی و خطر حسابرسی، حسابرسی بهای تمام شده کالای فروش رفته، حسابرسی دارای ثابت شهود و دارایی ثابت نا‌مشهود
  • کنترل‌های داخلی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان
  • شواهد حسابرسی و روش‌های جمع‌آوری شواهد حسابرسی و رسیدگی به آن شواهد، حسابرسی بدهی‌ها و حقوق و دستمزد
  • مستندسازی و برنامه‌ریزی حسابرسی، انواع کاربرگ‌ها و تهیه‌ی کاربرگ، گزارش حسابرسی، انواع اظهار نظر، ویژگی‌های انواع اظهار نظر و دلایل ارائه‌ی نظرهای مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهار نظر
 • ریاضی و آمار
  • مجموعه‌ها، مشتق، فرمول‌ها و روش‌های مشتق‌گیری، کابردهای مشتق
  • توابع، انتگرال، روش‌ها و فرمول‌های انتگرال‌گیری، انواع انتگرال، کاربردهای انتگرال
  • حد و پیوستگی، توابع دو متغیره، حد و پیوستگی توابع دو متغیره
  • مفاهیم اولیه‌ی علم آمار
  • شاخص‌های پراکندگی و مرکزی برای داده‌های طبقه‌بندی نشده
  • شاخص‌های پراکندگی و مرکزی برای داده‌های طبقه‌بندی شده، آنالیز ترکیبی، تئوری احتمال، احتمال ذهنی و عینی، انواع توزیع‌های احتمال

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی