موقعیت شما :1204 – آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه فیزیک
امروز : سه شنبه 07 تیر 1401
1204 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه فیزیکReviewed by Admin on Jul 30Rating:

  آزمون اول   (۸۸/۷/۱۷)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر
  • لغت عمومی و تخصصی
 • مکانیک
  • کل مباحث فیزیک هالیدی جلد اول (بردار‌ها، سیمانتیک انتقالی و دورانی، دینامیک انتقالی و دورانی، کار و انرژی و …)
 • الکترومغناطیس
  • کل مباحث فیزیک هالیدی جلد سوم الکتریسیته (قانون کولن، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، خازن‌ها و مقاومت‌ها و …)
 • مکانیک کوانتوم
  • کل مباحث فیزیکی جدید (حرکت‌شناسی نسبیتی، دینامیک نسبیتی، اثرهای کوانتومی، جنبه‌های موجی و ذره‌ای و …)

  آزمون دوم   (۸۸/۸/۱۵)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • گرامر درس‌های ۱ تا ۳ از کتاب (۱) و (۲)
  • لغت درس‌های ۱ تا ۳ از کتاب (۱) و (۲)
 • مکانیک
  • فیزیک هالیدی جلد اول
  • مبانی مکانیک نیوتنی، حرکت یک، دو و سه بعدی و نوسانگرهای همساز
  • سیستم‌های غیر لخت (مطابق با فصل‌های ۱ تا ۵ مکانیک تحلیلی فولز)
 • الکترومغناطیس
  • فیزیک هالیدی الکتریسیته و مغناطیس
  • فصل‌های ۱ تا ۴ از کتاب میلفورد (آنالیز برداری، الکترواستاتیک، معادله لاپلاس، بار تصویری)
  • فصل‌های ۶ و ۷ انرژی الکترواستاتیکی
  • جریان الکتریکی
 • مکانیک کوانتوم
  • فیزیک جدید
  • فصل‌های ۱ تا ۸ مکانیک کوانتوم گاسیورو ویچ (محدودیت‌های فیزیک کلاسیک، بسته‌های موج و رابطه‌ی عدم قطعیت معادله‌ی موج شرودینگر و …)

  آزمون سوم   (۸۸/۹/۲۷)  

 • جامع

  آزمون چهارم   (۸۸/۱۰/۱۱)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۸/۱۱/۲)  

 • مشابه‌سازی