موقعیت شما :1290 – کارشناسی ارشد – مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
امروز :  سه شنبه 07 تیر 1401
1290 - کارشناسی ارشد - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفتReviewed by Admin on Oct 9Rating:

1- زبان عمومی

2- زبان تخصصی

3- ریاضی مهندسی

4- کنترل خطی و غیر خطی


انتخاب دو درس از دروس زیر:

5- ترمودینامیک

6- مکانیک سیالات و انتقال حرارت

7- مدارهاي الکتریکی 1و2

8- الكترونيك 1و2

9- متد Triz در حل سوالات کنکور کارشناسی ارشد 4 سال اخیر با کلید

(مجموعه سنجش امیرکبیر 270 هزارتومان شامل موارد ذیل با احتساب انتخاب دو درس از درسهای انتخابی آیتم 5 – 6 – 7 – 8)

بابت هر درس اضافی، مبلغ 30 هزار تومان اضافه می شود.

———————————————————————

زبان عمومی و تخصصی
1- جزوه زبان عمومی و تخصصی
، ويرايش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر


ریاضی مهندسی
1- جزوه ریاضی مهندسی ، ويرايش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر

کنترل خطی و غیر خطی

1- جزوه کنترل خطی و غیر خطی ، ويرايش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر

انتخاب دو درس از دروس انتخابی زیر:

ترمودینامیک

1- جزوه ترمودینامیک ، ويرايش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر


مکانیک سیالات و انتقال حرارت
1- جزوه مکانیک سیالات و انتقال حرارت ، ويرايش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر


مدارهاي الکتریکی1و2
1- جزوه مدارهای الکتریکی 1و2 ، ويرايش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر


الكترونيك
1- جزوه
الكترونيك
، ويرايش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر

——————————————————————————————————-

مجموعه تکنیک برنامه ریزی و موفقیت در تحصیل و کار

( 1- اسرار  کنکور و شیوه های نوین موفقیت 2- روشهای برنامه ریزی 3- مدیریت زمان  4- توصیه های مهم برای امتحان  5- یادداشت برداری علمی 6- روش یادگیری زبان های خارجی 7- روشهای تند خوانی 8-  روشهای مرور 9- روانشناسی اعتماد به نفس 10- رمز موفقیت در بازار کار 11-  13 فرمان برای فارغ التحصیلان جوان و …….. 14- تست زنی بر اساس مهندسی معکوس شامل 3 CD وجزوه راهنما  )

ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس

مواد امتحاني‌

رشته‌ امتحاني‌

كدرشته امتحاني‌

( 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2)

1.زبان عمومي و تخصصي
2.رياضيات مهندسي
3.كنترل خطي و غيرخطي
انتخاب دو درس ازدروس زير:
4 .ترموديناميك
5. مكانيك سيالات و انتقال حرارت
6. مدارهاي الكتريكي 1و2
7.الكترونيك 1و2

مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون

1290(* – رشته ستاره دار)

توضيح:در كد رشته‌ هاي امتحاني‌ 1290 پذيرش‌ دانشجو منحصراً براي‌ دانشگاه‌ صنعت‌ نفت‌ صورت‌ مي‌گيرد