موقعیت شما :1253 – کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی نفت
امروز :  سه شنبه 07 تیر 1401
1253 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی نفتReviewed by Admin on Dec 23Rating:

1- زبان عمومی

2- زبان تخصصی

3- ریاضی عمومی 1و2

4- معادلات دیفرانسیل

5- ریاضیات مهندسی

6- زمین شناسی عمومی

7- زمین شناسی ساختمانی

8- زمین شناسی نفت

9- ژئوفیزیک

10- ژئوشیمی آلی

11- پتروفیزیک

12- چاه نگاری

13- مهندسی مخزن

14- مهندسی حفاری

15- مهندسی بهره برداری

16- زمین شناسی تحت الارضی

17- سنگ شناسی رسوبی

19- زمین شناسی نفت ایران

20- خواص سنگ

21- خواص سیال

22- چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه

23- سیمان حفاری

24- گل حفاری

25- مکانیک سیالات دوفازی

26- مهندسی حفاری 1 و 2

27- مهندسی مخزن 1 و 2

28- مبانی حفاری

29- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 4 سال اخیر با کلید

(مجموعه آموزشی 320  هزار تومان شامل موارد ذیل برای هر گرایش)

توجه: دروس یک گرایش، داخل بسته قرار داده می شوند.

بابت افزودن هر درس اضافی مبلغ 30 هزار تومان به مبالغ فوق اضافه می شود.

————————————————————————

زبان عمومی

1- جزوه زبان عمومی

زبان تخصصی

1- جزوه زبان تخصصی

ریاضی عمومی 1 و 2

1- جزوه ریاضی عمومی 1 و 2

معادلات دیفرانسیل

1- جزوه معادلات دیفرانسیل

ریاضی مهندسی

1- جزوه ریاضی مهندسی

دروس زمین شناسی (3 درس ذیل)

زمین شناسی عمومی

1- جزوه زمین شناسی عمومی ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر

زمین شناسی ساختمانی

1- جزوه زمین شناسی ساختمانی ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر

زمین شناسی نفت

1- جزوه زمین شناسی نفت ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر

ژئوفیزیک

1- جزوه ژئوفیزیک ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر امیرکبیر

ژئوشیمی آلی

1- جزوه ژئوشیمی آلی ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

پتروفیزیک

1- جزوه پتروفیزیک ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

چاه نگاری

1- جزوه چاه نگاری ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

دروس مهندسی نفت (3 درس ذیل):

مخزن

1- جزوه مخزن ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

حفاری

1- جزوه حفاری ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

بهره برداری

1- جزوه بهره برداری ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

زمین شناسی تخصصی (3 درس ذیل):

زمین شناسی تحت الارضی

1- جزوه زمین شناسی تحت الارضی ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

سنگ شناسی رسوبی

1- جزوه سنگ شناسی رسوبی ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

زمین شناسی نفت ایران

1- جزوه زمین شناسی نفت ایران ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

خواص سنگ

1- جزوه خواص سنگ ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

خواص سیال

1- جزوه خواص سیال ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه

1- جزوه چاه آزمایی و نمودارگیری از چاه ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

مهندسی حفاری (3 درس ذیل):

مهندسی حفاری 1 و 2

1- جزوه مهندسی حفاری 1 و 2 ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

سیمان حفاری

1- جزوه سیمان حفاری ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

گل حفاری

1- جزوه گل حفاری ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

مهندسی مخزن و بهره برداری (3 درس ذیل):

مخزن

1- جزوه مخزن ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

بهره برداری

1- جزوه بهره برداری ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

مکانیک سیالات دوفازی

1- جزوه مکانیک سیالات دوفازی ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

مبانی حفاری و بهره برداری (3 درس ذیل):

مبانی حفاری

1- جزوه مبانی حفاری ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

بهره برداری

1- جزوه بهره برداری ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

مکانیک سیالات دو فازی
1-جزوه مکانیک سیالات دو فازی ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

مهندسی مخزن 1 و 2

1- جزوه مهندسی مخزن 1 و 2 ، ویرایش و تالیف سنجش امیرکبیر

——————————————————-

پكيج شامل مجموعه تکنیک برنامه ریزی و موفقیت در تحصیل و کار با عناوين زير مي باشد.

1-حل دفترچه های کنکور با تکنیک Triz

2-تست زنی بر اساس مهندسی معکوس شامل3CD و جزوه راهنما)

3- تكنيك‌هاي عملي مهندسی معکوس و روشهاي تست‌زني (مربوط به کلاس 8 ساعته با هزینه 47 هزار تومان)

4- حدس پاسخ صحيح در تست‌هاي كنكور

5- اسرار کنکور و شیوه های نوین موفقیت

6- تكنيكهاي ريلكسشن سر جلسه كنكور

7- تكنيكهاي افزايش اعتماد به نفس در جلسه كنكور

8- تكنيكهاي مديريت زمان سر جلسه كنكور

9- توصيه‌هاي مهم در روز قبل و روز كنكور

10- آمادگي براي جلسه كنكور با استفاده از تكنيكهاي NLP

11- روشهای برنامه ریزی برای کنکور

12- آخرين توصيه‌هاي رتبه‌هاي برتر كنكور سال‌هاي گذشته

13- نكات كليدي رياضي 1، 2 و معادلات ديفرانسيل

14-تقدم و تأخر درسها در كنكور

15- روش یادگیری وتست زنی زبان های خارجی

16- توصيه‌هاي كليدي شب قبل از كنكور

17-توصيه‌هاي حياتي براي سر جلسه آزمون

18- ارايه فرمول موفقيت رتبه هاي برتر كنكور

19- ارايه فرمول طلايي فراگيري و فهميدن درسها جهت كنكور

20-جدول برنامه ريزي خود كنترلي اسكينري

21-یادداشت برداری علمی

22- روشهای تند خوانی

23- روشهای مرور

24- جزوه مهندسی تفکر

25- و دهها مطالب مهم و ضروري در قبولي كنكور

26- مشاوره و پشتیبانی تحصیلی تا زمان انتخاب رشته

موارد آیتم 2

1- آموزش کامل شیوه مهندسی معکوس درکنکورکارشناسی ارشد

2- روش NLP در طراحي تست

3- مهارتهای حل صحیح تستهای کنکور با حد اقل معلومات

4- شیوه سریع تست زنی

5- تست زنی با کمترین معلومات

6- روشهای کشف سریع گزینه صحیح در کمتر از چند ثانیه

7- شکار گزینه صحیح با استفاده از روش منطق فازی

8- آشنایی با محدودیتهای طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد

9- آشنایی با شیوه ها و حقه های طراحی سوالات تستی

10- برنامه ریزی صحیح درسی

11- تکنیکهای مطالعه درست

12- نمونه سوالات حل شده به روشهای فوق مربوط به کنکور سالهای قبل

13- آشنایی با شیوه تست زنی نفرات برتر کنکور

14- کاهش اضطراب در روز آزمون

15- و صدها نکته های آموزشی دیگر

ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌
1.مهندسي اكتشاف‌ نفت ‌

(2، 2، 2، 3، 3، 3، 3، 0، 0، 0، 0، 0، 0)

2. مهندسي ‌حفاري‌ و بهره‌برداري ‌نفت

(2، 2، 2، 0، 0، 0، 0، 3، 3، 3، 3، 0، 0)

3. مهندسی مخازن هیدروکربوری

(2، 2، 2، 0، 0، 0، 0، 3، 3، 0، 0، 3، 3)

1-زبان عمومی و تخصصی،

2-ریاضی (عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، مهندسی)،

3- دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت)،

4- ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی،

5- پتروفیزیک و چاه نگاری،

6-دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره برداری)،

7-زمین شناسی تخصصی (زمین شناسی تحت الارضی، سنگ شناسی رسوبی،زمین شناسی نفت ایران)،

8-خواص سنگ و خواص سیال،

9-چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه،

10- مهندسی حفاری (مهندسی حفاری 1و2، سیمان حفاری و گل حفاری)،

11-مهندسی مخزن و بهره برداری (مخزن، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی)،

12- مبانی حفاری و بهره برداری (مبانی حفاری، بهره برداری، مکانیک سیالات دو فازی)

13- مهندسی مخزن (مخزن 1و2)

مجموعه‌ مهندسي‌ نفت ‌

1.مهندسي اكتشاف‌ نفت ‌

2. مهندسي ‌حفاري‌ و بهره‌برداري ‌نفت

3. مهندسی مخازن هیدروکربوری

1253

(* – رشته ستاره دار)